Общи условия

Условия за ползване 

Тези правила и условия (по-нататък наричани "Условия") уреждат използването на www.zapoznaj.me (по-нататък наричан „Уебсайтът“ или "Сайтът") за запознанства посредством бързи срещи, видео запознанства и всякакъв друг вид събития. Чрез използването или достъпа до уебсайта по какъвто и да е начин, разглеждането на Уебсайта, или добавяне на вашe съдържание на Уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, не можете да използвате Уебсайта и услугите, които той предлага.

Тези Условия, заедно с всички други политики или споразумения, посочени тук, представляват цялото споразумение между вас и Сайта по отношение на използването на Сайта. Сайтът може да прави промени в тези Условия по всяко време без предизвестие. Ако продължите да използвате Уебсайта след такива промени, вие приемате новите Условия.

Интелектуална собственост

Името, логото и тяхното изписване, както и всички материали в Сайта, изобразяващи визуалната и идейната същност на Сайта, са защитени от авторското право и вие се съгласявате да не ги използвате по никакъв начин без изрично предварително допитване до притежателя на Сайта и неговото ясно съгласие. В противен случай, вие се съгласявате, че нарушавате както закона за авторското право, така и настоящите условия за ползване на Сайта, и можете да станете обект на юридически преследвания с цел защитата на това право.

Прекратяване

Ако нарушите настоящите Условия, Сайтът може да прекрати достъпа ви до услугите на Уебсайта без предварително известие до вас. С регистрацията си вие приемате и се съгласявате, че ако притежателят на Сайта има причина да сметне, че вашият профил не е истински или сте предоставили невярна, неточна или незавършена информация по един или друг начин, може да ви отнеме възможността да ползвате услугите на сайта по всяко време, без да се налага да ви изпраща предварително предупреждение. Регистрацията в www.zapoznaj.me има силата на съгласие за сключване на договор между потребителя и притежателя на Сайта. Притежателят на Сайта също така си запазва правото, ако реши да деактивира, изтрие или прекрати вашата регистрация в сайта, да го направи без да е длъжен изрично да дава конкретна причина за това. 

Връзки към други сайтове

Нашият сайт съдържа редица връзки към други сайтове и онлайн ресурси, които не са притежавани или контролирани от www.zapoznaj.me. Сайтът няма контрол върху външните ресурси и следователно не може да поеме отговорност за съдържанието или общи практики на някои от тези сайтове и / или услуги. Ето защо ние ви съветваме да прочетете общите условия и декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате, в резултат на следване на линк, който е публикуван на нашия сайт.

Условия за ползване на услугите

Само участници, навършили 18 години, могат да вземат участие в нашите събития и да използват услугите на Уебсайта. Използвайки уебсайта и услугите, който той предлага, вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години. Сайтът не носи отговорност за участници, злоупотребяващи с това условие и представящи грешни данни за самоличност. При несъответствие или грешно предоставена информацията, на участник може да бъде отказано участие в събитие. Ако участник не е попълнил линк към социалния си профил в регистрационната форма, снимката му/й не отговаря на изискванията ни или не се е явил/а на събитие, без да ни предупреди предварително, може да му/й бъде отказано участие в събитието, както и във всички последващи събития. 

Ползването на Услугите на сайта е изцяло на ваша отговорност и на ваш риск. Притежателят на сайта и неговите съдружници и партньори не носят отговорност за евентуална вреда, в следствие на свързването ви (по какъвто и да е начин) с който и да е от участниците на сайта (в това са включени и емоционалните, вербалните и физически нападения и насилия), по какъвто и да е начин. Съгласявате се да не споделяте, публикувате или показвате на който и да е от потребителите на сайта, всякаква форма на обидни, клеветнически, нападателни, невярни, насилствени, оскверняващи, нецензурни, сексуално нападателни, заплашителни, безпокоителни, расистки или нелегални материали и съдържания, включително и не само, голи снимки на себе си или на други, порнографски снимки, фотографии и други подобни материали, и всички други видове незаконни и неприемливи материали.

Статиите, публикувани на Сайта, са само мнение на екипа на www.zapoznaj.me. Те не са съвет от професионалист. Вие носите отговорност за постъпките, които предприемете, вследствие на прочитането им.

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies), за да съхранява потребителски настройки и предпочитания. Бисквитките са файлове, съхранени в браузъра и се използват от повечето уебсайтове, за да не се правят едни и същи настройки при всяко последващо посещение на сайта. Като продължавате да използвате този сайт, вие се съгласявате с използваните от нас cookies. Сайтът ги използва единствено за поддържане ефективната работа на потребителите. Бисквитките не се използват с рекламна цел.

Плащания

Сайтът може да изиска заплащане на такси за използването на услугите на уебсайта. Вие се съгласявате да заплатите всички такси, които са приложими за вашето използване на услугите на Уебсайта, чрез методите за плащане, предложени от Уебсайта. Цените и условията за плащане се изписват по време и след регистрация за събитие на Уебсайта. Плащанията не подлежат на възстановяване, освен в случай на отмяна на събитие от страна на Сайта. При отмяна на събитие, за което потребител се е регистрирал и е заплатил таксата, Сайтът се свързва с потребителя и връща заплатената сума или предлага участие в последващо събитие, чиято такса е съизмерима с тази на отмененото събитие. 

Поверителност

Притежателят на сайта се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъп на трети лица до съхраняваната информация за потребителите на Сайта и да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни. След регистрация всички данни за вашия профил са видими само за притежателя на Сайта. Вашите данни остават скрити за уеб търсачките и не излизат в техните резултати от търсене. При наличие на съвпадение с друг участник, т.нар. "матч", Сайтът разменя с него/нея ваш контакт за връзка, за което предварително сте дали съгласие с регистрацията си.

Приложим закон

Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България и всякакъв вид несъгласие ще бъде взето под въпрос само от Българските съдилища.

Промени в настоящото споразумение

Сайтът си запазва правото да променя тези Условия за ползване по всяко време. Вашето решение да продължите да се възползвате от услугите на Сайта след като се направят такива промени, представлява Вашето официалното приемане на новите условия за ползване. Ако не се съгласите с която и да е разпоредба на настоящото споразумение или каквито и да било бъдещи промени, които правим към това споразумение, трябва да прекратите ползването на услугите на Сайта.

Отказ от отговорност

Сайтът не гарантира, че по всяко време ще бъде без грешки или непрекъснат достъп. Уебсайтът се предоставя „както е“ и без каквато и да е гаранция. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети, включително без ограничение преки, непреки, случайни, последващи, специални или наказателни щети, произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта.

За събитието Видео Запознанства, Сайтът не носи отговорност за настъпили технически проблеми, когато участникът не е направил тестовете на камера, микрофон и звук, които изискваме преди началото на събитието.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да е въпроси относно това споразумение, моля не се колебайте да се свържете с нас на zapoznajme@gmail.com

© 2013 ZapoznajMe. All Rights Reserved