• Dixit Social Dating
  • Дата: 10.12.2014 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Жени: 35-43 Мъже: 37-45
  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 6 Мъже: 6
  • виж повече
 • Dixit Social Dating
  • Дата: 19.11.2014 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35

  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 5 Мъже: 5
  • виж повече
 • Dixit Social Dating
  • Дата: 12.11.2014 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Жени: 35-43 Мъже: 37-45

  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 4 Мъже: 4
  • виж повече
 • Speed Dating събитие
  • Дата: 29.10.2014 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35

  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 6 Мъже: 4
  • виж повече
 • Speed Dating събитие
  • Дата: 19.10.2014 04:42
  • Tип на събитието: социални игри
  • Жени: 35-43 Мъже: 37-45

  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 5 Мъже: 5
  • виж повече
 • Speed Dating събитие
  • Дата: 17.09.2014 21:17
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35

  • Цена: 20 лв.
  • виж повече