• Dixit Speed Dating
  • Дата: 18.02.2015 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35
  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 3 Мъже: 3
  • виж повече
 • Идеалният партньор
  • Дата: 13.02.2015 19:00
  • Tип на събитието: Коучинг семинар
  • няма
  • Цена: 15 лв.
  • виж повече
 • Dixit Speed Dating
  • Дата: 11.02.2015 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Жени: 35-43 Мъже: 37-45
  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 3 Мъже: 2
  • виж повече
 • Dixit Dating - Бургас
  • Дата: 08.02.2015 19:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35
  • Цена: 15 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 4 Мъже: 6
  • виж повече
 • Dixit Speed Dating
  • Дата: 21.01.2015 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Мъже: 25-35 Жени: 25-35
  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 5 Мъже: 5
  • виж повече
 • Dixit Speed Dating
  • Дата: 14.01.2015 20:00
  • Tип на събитието: социални игри
  • Жени: 35-43 Мъже: 37-45
  • Цена: 25 лв.
  • Потвърдили участие Жени: 5 Мъже: 5
  • виж повече